Zabıt Katipliği Sınavı

Zabıt Katipliği Sınavı

Zabıt Katipliği Sınavı
Adalet Bakanlığınca Adli ve İdari Yargıda görev yapmak üzere hemen hemen her yıl zabıt katibi alımı gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında Danıştay ve Yargıtay gibi Yüksek Mahkemelere de belirli bir sayıda zabıt katibi alımı yapılmaktadır. Danıştay ve Yargıtay’a alınan katip sayısının Adalet Bakanlığına alınan zabıt katibi sayısından çok az olduğunu belirtmemiz gerekir. En son Danıştay Başkanlığına 2017 yılında yapılan sınav ile 60 sözleşmeli zabıt katibi, Yargıtay Başkanlığına da 2018 yılında yapılan sınav ile 52 sözleşmeli zabıt katibi alınmıştır. Adalet Bakanlığına ise 2018 yılı Temmuz ayında yapılan sınav ile de Adli ve ve İdari Yargıda görev yapmak üzere 4771 sözleşmeli zabıt katibi alımı gerkçekleştirilmiştir. Katiplik sınavını kazanan adaylar da birkaç hafta önce yeni görev yerlerinde işe başlamışlardır. Kendilerine buradan zorlu mesleklerinde başarılar diliyoruz.

Kadrolu ve Sözleşmeli Katiplik Arasındaki Farklılıklar
Zabıt katibi alımlarının büyük bir çogunluğu 2009 yılından bu yana sözleşmeli olarak gerçekleştirilmektedir. Bir zabıt katibi olarak bende mesleğe 2009 Eylül ayında sözleşmeli olarak başladım 1,5 yıl kadar sözleşmeli çalıştıktan sonra 2011 yılı genel seçimler öncesinde kadro aldım. Sözleşmeli ve kadrolu zabıt katibi arasında çok büyük farklılıklar bulunmamaktadır. Bu farklılıkları 5 başlık altında açıklamak gerekirse;

1-Kadrolu zabıt katiplerinde kullanmadığınız yıllık izinler bir sonraki yıla devrederken sözleşmelilerde yıllık izin devretmiyor aynı yıl içerisinde tüm izninizi kullanmanız gerekmektedir.
2-Sözleşmeli zabıt katipleri ile bağlı bulunduğunuz Komisyon arasında her yıl Aralık ayının son iş günü yeni bir sözleşme imzalanıyor. Bunun dışında tüm özlük hakları aynıdır. Sözleşmem yenilenmez diye bir kuşkuya düşmeyiniz. Kadrolu memurlarda olduğu gibi sözleşmeli memurlarda da yüz kızartıcı bir suç işlemediğiniz sürece sözleşmeniz her yıl yenilecektir.
3-Sözleşmeli zabıt katipleri her yıl gerçekleşen havuz tayinlerinden yararlanamıyor. Bir başka ile tayin isteyemiyor. Fakat becayiş yolu ile yer değiştirme de bulunabiliyorlar. Eş durumundan mazeret tayin hakkı da mevcut.
4-Çalışma koşulları bakımından sözleşmeli ve kadrolu zabıt katibi arasında hiç bir fark bulunmamaktadır.
5-Son olarak sözleşmeli zabıt katipleri ile kadrolu zabıt katipleri arasındaki 70-80 TL gibi cüzi bir maaş farkını da belirtmek gerekir.

Katiplik Sınavı Şartları
Katiplik sınavının şartları hemen hemen her yıl yayınlanan sınav ilanlarında aynıdır. Bu şartları sıralamamız gerekirse;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak.
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak,
g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
h) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
ı) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Sözleşmeli ve Kadrolu Zabıt Katibi Maaşları
-15 Kasım 2018 tarihinde göreve başlayan 9. derece, Lise veya Ortaokul Mezunu, Bekar kadrolu bir zabıt katibinin Aralık ayı maaşı Net 2.998,00 TL dir.
-15 Kasım 2018 tarihinde göreve başlayan 9. derece, Lise veya Ortaokul Mezunu, Evli, Eşi çalışmayan ve 1 çocuklu kadrolu bir zabıt katibinin Aralık ayı maaşı Net 3.362,00 TL dir.

Sözleşmeli zabıt katiplerinde maaşlar her yıl imzalanan sözleşmede geçerli olan brüt ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

-Sözleşmede brüt ücreti 2.600 TL olan Lise veya Ortaokul Mezunu, Bekar bir zabıt katibinin Aralık ayı maaşı Net 2.866,00 TL dir.
-Sözleşmede brüt ücreti 2.600 TL olan Lise veya Ortaokul Mezunu, Evli, Eşi çalışmayan ve 1 çocuklu bir zabıt katibinin Aralık ayı maaşı Net 3.230,00 TL dir.

Katiplik Uygulama Sınavı
Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama sınavı ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. Katiplik metinleri‘ne ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Katiplik Alımları Ne Zaman Olacak?
Adalet Bakanlığınca en son 4771 kişilik sözleşmeli katiplik alımınına ilişkin ilan 2018 yılı Mayıs içinde yayınlanmıştır. 2017 yılında ise 2250 kişilik sözleşmeli katiplik alımına ilişkin ilan 2017 yılı Ekim ayı içinde yayınlanmıştır. 2019 yılında ise katiplik alımına ilişkin ilanının Temmuz-Ağustos ayı gibi ilan edileceğini tahmin ediyoruz.

Katiplik sınavı ile ilgili her türlü sorularınızı bu konu başlığı altında bulunan yorum yapın kısmından yazarak bizlere iletebilirsiniz. Elimizden geldiği kadarıyla sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Unutmayalım ki bilgi paylaştıkça çoğalır.

Beğen  7
Yazar

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

Yapılan Yorumlar ( 3 )