Zabıt Katibinin görevleri

Zabıt Katibinin görevleri

Adalet Bakanlığına Adli ve İdari Yargıda görev yapmak üzere hemen hemen her yıl sözleşmeli ve kadrolu zabıt katibi alınmaktadır. Zabıt katibinin görevlerini bir çok kişi bilmemektedir. Bu yazımızda sizlere zabıt katiplerinin görevlerini açıklayacağız. Adalet Bakanlığınca düzenlenen kalem mevzuatında zabıt katibinin görevleri şu şekilde belirtilmiştir;

Zabıt Katibinin Görevleri:

Hakim ve savcıların gözetim ve emri altında faaliyet gösteren zabıt katiplerinin atanmaları Adalet Komisyonları tarafından yapılır. Zabıt katiplerinin temel görevi, hukuk ve ceza muhakemeleri kanunları ile yönetmeliklerde öngörülen ve yazı işleri müdürlerinin verdiği işleri yapmaktır. Bu temel anlayışı çerçevesinde zabıt katiplerinin başlıca görevleri şunlardır:

– İş bölümüne göre kendisine verilen işleri biriktirmeden zamanında yapmak.

– Dosyaları ve evrakı zamanında kaydetmek.

– Yargılaması devam eden dosyaları eksiksiz ve düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

– Başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcısının uygun göreceği evrakın havalesini yapmak.

– Müzekkereleri yazarak, takip ve tekid işlemlerini yapmak.

– Duruşma ve keşif işlemlerinde hazır bulunarak tutanağı yazmak ve imzalamak.

– Cumhuriyet başsavcılığı işlemleri ile daire ara kararlarının gereğini yapmak.

– Karar ve tutanakları başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcısının bildirdiği şekilde dikkat ve itina ile yazarak imzalamak.

– Fizikî olarak bilirkişilere teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yapmak.

– Her türlü tebligat evrakını hazırlamak.

– Dizi pusulası düzenlemek.

– Dosya incelenmesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağını düzenlemek.

– İşi biten dosyaları arşive kaldırtmak.

– Mevzuattan kaynaklanan veya başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili, Cumhuriyet savcısı ya da müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Beğen  
Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir