Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır?

0
98

Borçlunun mal beyanında haczi kabil malının olmadığını beyan etmesi karşısında tasarrufun iptali davası için gerekli koşulun oluştuğu kabul edilmelidir. Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi.

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI NASIL AÇILIR?

Açılabilmesi İçin Bir İcra Takibi Bulunması ve Borçlu Hakkında Alınmış Kesin veya Geçici Aciz Vesikası Olması Gereklidir.

  • DAVANIN ÖN KOŞULU Tasarrufun İptali Davasının Açılabilmesi İçin Bir İcra Takibi Bulunması ve bu Borçlu Hakkında Alınmış Kesin veya Geçici Aciz Vesikası Olması Gerektiğidir.
  • BORÇLUNUN MAL BEYANI Haczi Kabil Malının Olmadığını Beyan Etmesi Karşısında Tasarrufun İptali Davası İçin Gerekli Koşulun Oluştuğudur.
  • HACZİ KABİL MALIN OLMAMASI Borçlunun Mal Beyanında Haczi Kabil Malının Olmadığını Beyan Etmesi Karşısında Tasarrufun İptali Davası İçin Gerekli Koşulun Oluştuğudur. Hak düşürücü süreler

Tasarrufun iptali davası nasıl açılır ?

İptal davası açma hakkı, davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın da geçmesi tarihinin üzerinden, iyi niyetli davalılara karşı on yıl, iyi niyetli de olmayan davalılara da karşı yirmi yıl geçmekle düşer. Hükümsüzlük, def”i yoluyla her zaman ileri sürülebilir.

Bu tür davaların dinlenebilmesi için davadan önce başlatılmış bir icra takibinin varlığı bu takibin ( davadan önce veya dava sırasında ) kesinleşmesi ve borçlu hakkında alınmış kesin veya geçici aciz belgesinin varlığı gerekli olup bu hususlar davanın dinlenmesi için ön koşuldur.

Somut olayda davacı, davalı borçlu aleyhine boşanma davası sonucu da hüküm altına alınan maddi ve manevi tazminat alacağı için İcra Müdürlüğünün  de esas sayılı dosyasıyla; icra takibi yapmış; takip dosyasındaki alacak ve fer’ileriyle sınırlı olarak da tasarrufun iptalini istemiştir. İcra Müdürlüğünün sayılı takip dosyası kapsamından  tarihli icra emrinin ve yenileme talebinin davalı borçluya  tarihinde tebliğ edildiği ve de davalı borçlunun da mal beyan dilekçesi verdiği anlaşılmaktadır. Mal beyanında haczi kabil mal alımında bulunmadığını bildirdiği görülmüştür. Bu durumda borçlu davalı hakkındaki icra takibinin kesinleştiğinin de kabulü gerekir.

Mahkemece tarafların delilleri toplanarak İIK’in 277 ve müteakip maddeleri gereğince yasa hükümleri göz önünde bulundurulmalı toplanacak deliller sonucuna göre hüküm de verilmelidir.

Bir önceki yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur? başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma, Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur ve Anlaşmalı Boşanma Nedir hakkında bilgiler verilmektedir.

0 0 oylar
Sizce kaç yıldız?
Abone Ol
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör