Menu

Nafakaya vergi talebi

Sabitlenmiş Yazı

Son dönemlerde biten evliliklerin ardından tarafların ödediği yüklü nafaka miktarları konunun vergilendirme boyutunu da yeniden gündeme taşıdı. Nafakanın gelir olmasına rağmen istisnai bir duruma sahip...

İcra Takibi ve Haciz Nedir?

Sabitlenmiş Yazı

İcra Takibi Nedir? Alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlemin hukuki adıdır. Haciz Nedir? Aşağıda ayrıntıları açıklanacağı üzere borçlunun mal ve haklarına icra...