Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

0
142

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, düzeltme maksadıyla açılan davalardır. Nüfus kaydı esnasından yapılan hataların düzeltilmesi için açılan davalara göre düzenleme sağlanır. Herhangi bir nedenle kimlik bilgilerinin yanlış yazılması, zayi olması durumlarında, nüfus müdürlüğüne yapılan başvurular dahilinde düzeltme yapılır.

Soybağı ve miras konularında önem taşıyan nüfus kaydının düzeltilmesi davaları, çocuğun nesebinin belirlenmesi amacıyla da yapılır.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Kime Karşı Açılır?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası vekalet ücreti, dava açılması sürecinde talep edilen harçlardır. Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, Nüfus Müdürlüklerine karşı açılan davalardır. Kimlik bilgileri yanlış ya da eksik yazılan kişilerin hukuki menfaatleri doğrultusunda dava açma hakkına sahiptirler.

Bu tür davalar için ilgili Nüfus Müdürlüğüne il veya ilçe olacak şekilde ulaşılması yeterlidir. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılan müracaatlar ile açılan davalar, yurt dışından başvuru yapanlar için İzmir, Ankara ve İstanbul Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davalarında, sair delil ve belgeler kanıt için talep edilir. Her türlü sair belgenin mahkemeye sunulması gerekiyor. Maddi gerçekliğin ortaya konulması için Asliye Hukuk Mahkemesi, bağımsız şekilde araştırmalarını yapmakla yükümlüdür. Dava açan kişinin iddialarının ispatlanması Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından sağlanır.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Hangi Mahkeme?

Nüfus kaydının baba açısından düzeltilmesi davası veya miras hukuku için açılan davalarda görevli mahkemeler, Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Yurt içinde ikamet eden vatandaşlar, ilgili il/ ilçe Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus kaydının düzeltilmesi talebinde bulunabilirler.

Nesebin reddi davalarında, babalık davalarında açılan davanın karara bağlanması ile nüfus kaydı düzeltilmektedir. Mahkeme kararı ile başvuru yapılarak, soybağının reddi sonucuna göre kimlik bilgileri yeniden güncellenmektedir. Soybağının reddi davaları, Aile Mahkemesi tarafından görülmektedir.

İlgili mahkeme kararı alındıktan sonra nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılarak, güncel nüfus bilgileri ile yeniden kayıt yaptırılmaktadır. Kişinin hak ve hukukun gözetilmesi, menfi ve maddi kazanımlarını hukuki şekilde elde etmesi için farklı kapsamlarda açılabilen dava türleridir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, genellikle 4- 5 ay kadar sürer. Ancak davanın tür ve içeriğine göre ek süre olabilir. Tanıkların dinlenmesi, ek belge istemi, ispatların mahkemece istenmesi gibi durumlarda süre uzayabilir.

Anne açısından açılan davalarda, nüfus kaydının düzeltilmesi; analık davasının açılması, analığın ispat edilmesi ve mahkeme tarafından sonuca bağlanması ile nihayetlendirilir.

Evlatlığın nüfus kaydının düzenlenmesi davalarında, analık ve babalığın ispatı, nesebin reddi davası veya babalık davası gibi içeriğindeki türlere göre değerlendirme yapılır. Sağ ve normal şekilde dünyaya gelen her kişinin nüfusa kaydı yapılır. Türkiye Cumhuriyeti adına verilen kimlik belgesi, Türkiye’de doğan ve Türk vatandaşı olan herkese verilen bir belgedir.

Çeşitli durumlarda kimlik bilgilerinin yanlış yazılmış olması, eksik yazılmış olması veya bilinmeyen çeşitli durumlar içeren belgelerde, sonradan düzeltme yoluna gidilebilmektedir. Ancak bu tür durumlarda dava açılması ve ispatların sunulması ile karara bağlanarak, nüfus bilgileri ilgili Nüfus Müdürlüğünce düzeltilir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasını Mirasçılar Açabilir Mi?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası nerede açılır hususunda yetkili Asliye Hukuk Mahkemesidir. Mirasçıların davaya dahil edilmesi durumunda nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılmaktadır. Mirasçıların verilecek karardan etkilenmesi, gerçeğe aykırı düzenlenen nüfus kayıtlarının düzeltilmesinde, DNA testi gibi ispatlar istenebilmektedir.

Yargıtay tarafından alınan karara bağlı olarak; miras davalarında, mirasçıların davaya dahil edilmesi gerektiği kanuna bağlanmıştır. Ölüm kaydının düzeltilmesi ile ilgili davalarda, miras hakkı sahiplerinin doğrudan etkileneceği için tüm saklı pay sahipleri ve mirasçılar davaya dahil edilerek, görülebilir.

Mirasçıların tamamı ya da kişi tek başına davayı açabilir, ancak diğer davacılar da bu davaya dahil edilir. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülen davalardır. Yurt içinden açılan davalarda, ilgili Nüfus Müdürlüğüne, yurt dışından açılan davalarda Ankara, İstanbul ve İzmir Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yapılır.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

Nüfus Kaydı Nasıl Düzeltilir?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası DNA testi gerekliliklerinde, açılan davanın seyrine göre kanıtlar sunulur. Tanıkların dinlenmesi, doğum belgesi ve çeşitli nüfus belgelerinin sunulması, mahkeme istemiyle kanıtların toplanması aşamalarıyla karara bağlanır.

Babalık davası, babalığın reddi davası, analık davası, nesebin reddi davası gibi kapsamlar da Aile Mahkemesi kararında göre nüfus bilgileri düzeltilir. DNA ispatı sunularak yapılan ispat durumlarında, babalık karinesi veya analık karinesi belirlenmesi halinde, nüfus kaydı düzeltme davası açılarak işlem sağlanır.

Nüfus ilk kaydı veya değişim/ yenileme durumlarında yapılan eksik/ hata/ zayi gibi durumlarda, kişinin nüfus kayıt bilgilerinin eksik olmasında da dava açılarak düzeltme talebinde bulunulur. Nüfus Müdürlüklerine açılan dava neticesinde, kişinin nüfus bilgilerini ispatlaması halinde nüfus kaydı düzeltilir.

Nüfus kaydı ile beraber tapu kaydının düzeltilmesi davası açılabilir. Tapu davaları için öncelikle kişinin nüfus kayıtlarını düzelttirmesi gereklidir.

Nesebin Reddi Davası Kime Karşı Açılır?

Mirasçılar nüfus kaydının düzeltilmesi davası açabilir mi hususunda Yargıtay karara bağlamıştır. Tüm mirasçıların ilgili davaya dahil edilmesi yasalara bağlanmıştır. Diğer hak sahiplerinin miras pay ve miktar konusunda etkilenmesi, aynı karar içinde olmaları gerektiğinin belirlenmesi ile davaya dahil edilmektedirler.

Mirasçı veya mirasçılar dava açabilirler. Nesebin reddi davası ise soybağının reddi davası olarak bilinir. Kanunlar bu konuda birden çok kişiye dava açma hakkı vermiştir. Soybağının reddi;

  • Çocuk tarafından; anne ve babaya karşı açılabilir
  • Baba tarafından; anne ve çocuğa karşı açılabilir
  • Baba olduğunu iddia eden kişi tarafından; anne- baba- çocuğa karşı açılabilir
  • Diğer ilgililer tarafından (babanın ölmüş olması vb. durumlarda) alt soyları tarafından açılabilir
  • Çocuğun reşit olmaması halinde atanan kayyum tarafından anne ve babaya açılabilir

Nesebin reddi davaları, miras davalarında da açılabilir. Ancak nesebin reddi davaları için zamanaşımı süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Çocuk veya babanın 1 yıl içinde dava açması gerekmektedir. Nesebin reddi veya babalık, analık ispatının halinde, Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yapılarak nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılır.

Davacının, nüfus kayıt bilgileri düzenlenerek yeni bir kimlik belgesi verilir. Sonrasında miras davası açılacak ise nüfus kayıt düzenlemesi halinde yeni dava açılır. Bu davaya mirasa hakkı bulunan diğer kişiler de dahil edilmektedir. Saklı pay sahiplerinin tamamı davaya dahil edilmektedir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Hangi Mahkeme?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, tapu kaydının düzeltilmesi davası ile görülebilir. Tapu Kaydında Düzeltim Davaları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, çekişmesiz yargı işi olan tapu kaydının düzeltilmesi davalarında Sulh Hukuk Mahkemeleri görevlendirilmiştir.

Tapu Sicil Müdürlüğü’ne karşı açılan dava türleridir. Bahsedilen tapu kaydına konu olan taşınmaz, hangi müdürlüğe kayıtlı ise hasım gösterilerek dava açılır. Tapu Senedi ya da Tapu Belgesi olarak nitelendirilen resmi belgeler; kayıt esnasında yapılan eksiklikler, hatalar veya yanlışlıklar nedeniyle düzeltmeye gidilebilir.

Tapu kayıtlarında yapılan hatalar, bazen tapu sahibinin ölümünden sonra fark edilmektedir. Bu tür durumlarda mirasçılar tarafından açılan davalar dahilinde tapu kaydının düzeltilmesi sağlanabilir.

Taşınmaz malların; hem kadastro tespiti esnasında hem tapuya tescili esnasında tapu sahibinin isim/ soy isim/ kimlik bilgisi gibi bilgilerinin kayda eksik geçmesi nedeniyle oluşan hataların düzeltilmesi için görülen davalardır. İspat yönüne gidilerek, tapu kaydında düzeltme yapılır.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülmektedir Tapu kaydı düzeltme davaları Sulh Hukuk Mahkemesinde görülürken, soybağının reddi davaları Aile Hukuk Mahkemelerinde görülür. Herhangi miras davalarında bu davaların tamamına ihtiyaç duyulabilir ve mirasçının mirasını sorunsuz şekilde alabilmesi için belirli sistematiğe göre dava açması gerekebilir.

Bu nedenle kendi başınıza açabileceğiniz davalar olmadığını bilmeli ve uzman danışmanlıklardan yararlanmanız gerekebilir. Avukatlık birimi ile görüşme sağlayarak miras, nüfus ve tapu kaydı düzenleme gibi hususlarda dava açma, görme ve tazminat davaları gibi konularda destek alabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Memur Enflasyon Farkı Ne Oldu? başlıklı makalemizde Farkı Ne Oldu? ve Memur Enflasyon hakkında bilgiler verilmektedir.

0 0 oylar
Sizce kaç yıldız?
Abone Ol
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör