Nafaka davası

Nafaka davası

Nafaka davası

Nafaka, yoksulluğa düşen bir kişiye eşi tarafından ödemekle sorumlu olduğu ödemedir. Aile hukukunda ise boşanma davası esnasında ya da boşandıktan sonra yoksul olan eşine ya da çocuklarına ödemek zorunda olduğu paradır. Nafaka sistemi yalnızca çağdaş hukuk dönemi içerisinde değil, çok eski dönemlerden beri kullanılan bir sistemdir. M.Ö 18.yy’da Hammurabi Kanunlarında bile nafakayla ilgili hükümler yer almaktadır. Aile hukuku bağlamında nafakayı göz önüne alırsak, iki çeşit nafaka türü olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan ilki yoksulluk nafakası adını alır. Yoksulluk nafakası, boşanma davasının nihayete erdirilmesinden sonra yoksul duruma düşen eşe ödenen paradır. Bir diğer nafaka çeşidi de iştirak nafakasıdır. İştirak nafakası, Sorumlunun, çocuğun velayetini alamadığı durumlarda bahsi geçen çocuğu için ödediği nafaka çeşididir. Son olarak bazı durumlarda boşanma davası sırasında ya da davanın uzaması durumunda, dava süreci boyunca verilen nafakaya da tedbir nafakası denir.

Nafaka miktarının belirlenmesi

Medeni Kanun’da nafaka miktarı ile ilgili belirtilmiş herhangi bir somut açıklama yoktur. Belirlenecek nafaka miktarı, hakimin takdir yetkisine kalmış bir durumdur. Hakim bu noktada kişilerin ekonomik durumlarını göz önünde bulundurur. Ülkemizde nafaka miktarı bu şekilde belirlenir. Ancak Amerika’da durum çok daha farklıdır. Örneğin Amerika’nın bazı eyaletlerinde nafaka miktarı belirlenirken kişinin gelirinin %40’ını geçmeyecek şekilde nafaka verilmesine hükmedilir. Bazı eyaletlerde iki bin beş yüz dolar üst sınırı vardır. Ülkemizde herhangi bir sınır olmadığından dolayı kişinin ekonomik durumuna göre aylık 75 bin lira nafakaya bile hükmedilir.
Türkiye’de nafakaların ödenmesi sonsuza dek sürer. Nafakanın son bulması için karşı tarafın hayatını kaybetmesi ya da evlenmesi gerekir. Ülkemizde nafaka ödemesi bu şekilde son bulur. Halbuki bazı ülkelerde nafaka ödemelerinde sınırlamalar getirilmiştir. Örneğin Amerika’nın bazı eyaletlerinde nafakalar, 3 sene boyunca ödenir. Bazı eyaletlerinde ise tarafların evli kaldı süre hesaplanır ve evli kaldıkları süre kadar nafaka ödenir.
Nafaka almak içinde birtakım şartlar vardır. Bu şartları karşılamayan kişiler, davalı durumunda olsalar bile nafaka alamazlar. Örneğin zina yapmış bir kişinin nafaka alması mümkün değildir. Nafaka bağlanması için taraflardan birinin daha ağır kusurlu olması gerekir.

Nafaka davasında yetkili mahkeme

Boşanma davalarında olduğu gibi nafaka davalarında yetkili mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleri bu görevi yerine getirmektedir.

Beğen  
Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir