Mübaşirin görevleri

Mübaşirin görevleri

Adalet Bakanlığına Adli ve İdari Yargıda görev yapmak üzere alınan zabıt katibi sayısı kadar olmasa da ortalama %10’u kadar da mübaşir alımı yapılmaktadır. Mübaşirler de aranan şartlar katipler de olduğu gibi değildir. Mübaşirler uygulama sınavına tabi tutulmamaktadır. Sadece kpss puanı ve sözlü (mülakat) sınav ile alınmaktadırlar. Mübaşirler istisnai durumlar hariç olmak üzere genel olarak mahkemelerde görev yapmaktadırlar.  Mübaşirin görevlerini bir çok kişi bilmemektedir. Bu yazımızda sizlere mübaşirlerin görevlerini açıklayacağız. Adalet Bakanlığınca düzenlenen kalem mevzuatında mübaşirlerin görevleri şu şekilde belirtilmiştir;

Mübaşirlerin Görev ve Yetkileri:

Mahkeme mensuplarından biri olan mübaşirlerin atanmaları Adalet Komisyonları tarafından gerçekleştirilir. Mübaşirlerin tebligat işlemlerini bilmeleri ve tebligat işlemlerinden doğan tutanakları usulüne uygun biçimde tanzim edecek beceriye sahip olmaları gerekir.

Mübaşirlerin görevi genel olarak duruşmanın disiplinini sağlamak ve duruşmada hakime yardımcı olmaktır. Mübaşirlerin görevleri daha ayrıntılı olarak şu şekilde ifade edilebilir.

– Zabıt kâtibi tarafından hazırlanan duruşma dosyalarını, duruşma gününden önce incelenmek üzere daire başkanı, üye veya Cumhuriyet savcısına götürmek.

– Bölge adliye mahkemesi bilgilendirme sistemi olmayan yerlerde günlük duruşma listesini görülebilecek bir yere asmak.

– Duruşma sırası gelenleri duruşma salonuna davet ederek, salondaki yerlerini göstermek ve buna uyulmasını sağlamak.

– Yemin verilmesi ve kararın açıklanması başta olmak üzere, duruşma ve keşif esnasında uyulması gereken davranış kurallarını taraflara ve ilgililere açıklamak.

– Duruşmanın kapalı yapılmasına dair karar alındığında salonu boşaltmak.

– Ertelenen duruşma tarihini yazarak taraflara vermek.

– Müzekkere ve tebligatların ilgili kurum ya da kişilere ulaşmasını sağlamak üzere posta ve zimmet işlemlerini yerine getirmek.

– Daire başkanı veya üyenin talimatı doğrultusunda dosyadan evrak örneği verilmesini sağlamak.

– Arşive götürülmesi veya arşivden çıkarılması gereken dosyalara ilişkin işlemleri yapmak ve arşivi düzenli tutmak.

– Fizikî olarak sunulan evrakı tarama işlemi tamamlandıktan sonra en kısa sürede dosyasına düzenli bir şekilde takmak.

– İlgili mevzuatta belirlenen resmî kıyafeti giymek.

– Mevzuattan kaynaklanan veya daire başkanı, üye ya da yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Belirttiğimiz görevleri dışında mübaşirler, gecikmesinde sakınca bulanan hallerde aynı yerde bulunan mahkemelerle adli daire ve müesseselerde bulunan şahıslara tebligat yapabilirler.

 

Beğen  
Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir