MalPraktis Nedir?

0
150
MalPraktis Nedir

Tüm sektörlerin profesyonelleri hata yapmasalar bile, yapılan yanlış bir uygulama davalarına karşı savunmasız olurlar. Böyle bir durumda Malpraktis nedir sorusu gündeme gelir.

Yani işinizde profesyonelseniz, bir işi yapmak için özel yeteneklere sahip ya da özel eğitim almışsanız, o zaman müşterileriniz, hastalarınız, iş kolunuzda belirli bir yetkinlik seviyesine sahip olmanızı bekler. İşte size ayrıntılarıyla Malpraktis Nedir? Sadece sağlık hizmeti sağlayıcılara mı uygulanıyor gibi sorular, sizler için cevaplandı.

Malpraktis Nedir Ne Demek?

Tıbbi yanlış uygulama olarak da adlandırılan Malpraktis için; bazı unsurların oluşması ve bu oluşan unsurların, hukuki anlamda oluşması gerekir. Yanlış uygulamaların hukuki anlamda bir yaptırımının olduğunu biliyor muydunuz?

Hukuk sistemi; taraflar arasında kapsamlı keşif ve müzakere için oluşturulmuştur. Yaralı bir hasta; hekimin bakımı sırasında ihmalkâr davrandığını ve bu ihmalin birçok riske yol açtığını kanıtlamalıdır.

Bunun için 4 yasal unsur gerekir:

 • Hastaya borçlu olunan mesleki görev
 • Bu tür görevlerin ihlali
 • İhlalin neden olduğu yaralanma
 • Ortaya çıkan hasarlar

Maddi zarar verilmişse; tipik olarak hem gerçek ekonomik kayıp hem de acı ve ıstırap gibi ekonomik olmayan kayıplar, göz önüne alınır.

MalPraktis Nedir

Tıbbi Malpraktis Nedir?

Bir sağlık uzmanı ya da sağlık uygulayıcısının; uygun tedaviyi ihmal etmesi, uygun önlem almayı ihmal etmesi, hastaya zarar, yaralanma ya da ölüme neden olan standartlar altında tedavi uygulaması tıbbi malpraktis yani tıbbi uygulama hatası ortaya çıkar.

Malpraktis nedir konusuna bağlı olarak; bir hastane, doktor ya da sağlık uzmanının belirli bakın standardı sağlaması beklenir. Sağlık profesyoneli, bir hastanın yaşadığı tüm zararlardan sorumlu olmaz. Ancak sağlık uygulayıcısı; benzer durumlarda, normalde beklenen bakım kalitesinden saparsa ve sapma dolayısıyla hasta zarar görür ya da yaralanırsa, yasal olarak sorumlu olacaktır.

Tıbbi yanlış uygulamaların dikkate alınması için bir dizi faktör oluşmalıdır:

 • Uygun bakım standardının sağlanmaması: Yasaya göre sağlık uzmanlarının, belirli standartlara uyması ya da potansiyel olarak ihmal suçlamasıyla karşı karşıya kalmalarına neden olur.
 • İhmalden kaynaklanacak yaralanma: Bir hasta; sağlık uygulayıcısının ihmalkâr olduğunu düşünüyor ancak, herhangi bir zarar ya da yaralanma oluşmamışsa, hak talebinde bulunamaz. Burada hastanın, böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını kanıtlaması gerekir.
 • Yaralanmanın zararlı sonuçlarının olması: Hasta, tıbbi ihmalin neden olduğu yaralanma ya da zararın önemli hasara yol açtığını göstermelidir. Dayanılmaz zorluk, sürekli ağrı, önemli gelir kaybı, sakatlık örnek verilebilir.

Tedavi sonunda memnuniyetsizlik duyma, tıbbi hatalı uygulama anlamını taşımaz. Sadece ihmal ve yaralanma olduğu, ihmal zarar ya da yaralanmaya neden olduğunda yanlış uygulama olarak adlandırılır.

Sağlık (Tıp) Hukukunda Malpraktis Nedir?

Tıbbi yanlış uygulama yasası; hizmetlerini ihmal ederek, bir hastaya zarar verdiklerinde, doktor ya da diğer tedavi uygulayıcılarının sorumluluklarını yönetir. Tüm ülkelerin özel kişisel yaralanma vakalarını ele almak için kendi yasa ve prosedürleri olduğunu biliyor muydunuz?

Ancak genel anlamda malpraktis nedir dendiğinde; bir doktorun davranışının, benzer koşullar altında diğer doktorlarca sağlanan bakım standardının karşılanmaması durumunda sorumlu tutulacağı anlamına gelir.

 • Hastanın durumunun teşhis edilirken, başarısız olunması ya da gecikilmesi
 • Röntgenlerin yanlış okunması
 • Yanlış ilaçların reçete edilmesi
 • Uygulanacak prosedürlerin yan etki ya da riskleri konusunda, hastayı tam anlamıyla uyarmamak ya da hiç uyarmamak
 • Hastanın bilgilendirilmiş onayı alınmadan hizmetlerin yapılması ve işlem sırasında hata yapma gibi faktörler olabilir.

Tıbbi kötü uygulama sonrasında oluşan zararlar; tıbbi harcamalar, fiziksel ağrı ve ıstırap, duygusal sıkıntılar, kaybedilen ücretler, kazançlarda potansiyel düşüşler, cezai zararların yanında kısmi ya da tam olarak iş görememe, şekil bozukluğu ya da ölüm için tazminatı kapsayabilir.

MalPraktis Nedir

Malpraktis Örnekleri

Malpraktis nedir kapsamında, bu konuya örnek olabilecek birçok emsal gösterilebilir. Bakım standardının ihlal edilmesi, ihmalden kaynaklanmış yaralanmanın oluşması ya da yaralanmanın oluşan önemli zararları, malpraktis içinde geçer.

 • Teşhis ya da yanlış teşhis koymada başarısızlık
 • Laboratuvar sonuçlarının yanlış okunması ya da görmezden gelinmesi
 • Gereksiz ameliyat yapmak
 • Cerrahi hatalar ya da yanlış bölgede ameliyat
 • Yanlış ilaç ya da ilaç dozajının ayarlanması
 • Kötü takip ya da operasyon sonrası kötü bakım
 • Hastanın geçmişini dikkate almamak
 • Uygun testlerin yapılmaması
 • Semptomları tanımada başarısız olma

Malpraktis nedir konusunda hastaların proaktif olması, en iyi adımlardan biridir. Hastalar sağlık durumlarını anlamak ve semptomlarını belgelemek için, araştırma yapmaları, en iyi seçenektir.

Hastaların bir şeyin yanlış olduğunu hissetmeleri durumunda, bunu sağlık uygulayıcısına sormaları ya da yanlış giden bir şeyi söylemelidir. Doktorunuz ya da hemşirenize güvenmeniz önemli bir nokta olsa da vücudunuzu dinlemek ve sağduyu kullanmak da önemlidir.

Kadın Doğum Malpraktis Davaları

Kadın doğum/jinekologlar için de malpraktis nedir konusu önemlidir. Jinekologlar arasında da malpraktis davaları olmak üzere, birçok zorlukla karşı karşıya olduklarını söylemek mümkündür.

Kadın doğum/jinekolog; kadın üreme sağlığının tüm yönlerini ele alan ve bu konuda eğitilmiş doktordur. Bu eğitim; hamilelik, anormal rahim kanaması, jinokolojik kanserler de dahil, çeşitli konuları kapsar.

 • Doğum yaralanmaları
 • Jinekolojik cerrahi hatalar
 • Gecikmiş jinekolojik tedavi
 • Jinekolojik tedaviyi içeren tıbbi uygulama hataları

Kadın doğum malpraktis davalarında; dava açmak için, doğru uzman doktora danışmak önemlidir. Maternal-Fetal tıp uzmanları, ürijinekologlardan farklı eğitimden geçer. Bağımsız tıbbi muayene yapmak, uzman raporu yazmak ya da mahkemede tanıklık etmek için, en uygun hekimi bulmak gerekir.

Malpraktis nedir konusunda haklarınızı bilmek, dava açılacaksa, dava esasını hızlı şekilde değerlendirmenize yardımcı olacak uzmanlardan faydalanılmalıdır. Eğer durumunuzda bir doktor ihmali bulunuyorsa, savunmanızın ve kanıtlarınızın da güvenilir olması önem kazanır.

MalPraktis Nedir

Hemşirelikte Malpraktis Örnekleri

Malpraktis nedir konusunda hemşirelikte de yanlış tıbbi uygulamalara rastlanır. Hemen herkes sevdiklerimizin tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmasında, profesyonellere güveniriz. Ancak yine de hataların olabileceğini de unutmamak gerekir.

Hemşirelikte yanlış uygulama ya da ihmal; bir hemşireni görevlerini yeterince tamamlamaması ve sonuç olarak hastaya zarar vermesi anlamını taşır. Hayati belirtilerin düzgünce izlenmemesi ya da yanlış ilaçların uygulanması, hasta yaşamını ve dolayısıyla hemşirelerin de hayatını değiştirir.

Hemşirelikte yaygın olan yanlış uygulama örnekleri;

 • Düzgün izlemede başarısız davranma: Bir hemşirenin; hastanın durumunu doğru şekilde değerlendirmemesi, doğrudan fazla zarar ya da yaralanmaya neden olmasıyla o hemşire, tıbbi uygulama hatası ile yargılanır. Hayati belirtilerdeki değişikliği kaçırmak, bir doktordan yardım almamak, hastaya yanıt vermemek gibi unsurlar bulunur.
 • İlaç tedavisinde yapılan hatalar: Hemşireler; hastalara çeşitli ilaçları vermekle görevlidir. Bir hastanın yanlış ilaç alması ya da ilaç dozajının yanlış verilmesi, hemşireyi durumdan sorumlu hale getirir. Hastanın sahip olabileceği ve reçete edilen ilaçların karıştırılması ve sonunda alerjik reaksiyona sebep olmak, hemşirenin sorumluluğu içindedir.
 • Rutin prosedür hataları: Katater takmak, bir hastanın kan basıncını ölçmek, kan almak gibi rutin prosedürlerde meydana gelen hatalardır. Bu prosedürler rutin de olsa, hemşirenin yüksek derece özen göstermesi gerekir.
 • Belgelendirme hataları: Yanlış kayıt koşulları, yanlış söz ve kısaltmalar kullanmak, devam eden değişikliklerin güncellenmesindeki başarısızlık, hemşirenin dokümantasyonda hata yapmasına yol açar.
 • Hemşirelikte ihmal; bir hastayı beslememenin yanı sıra, tıbbi ekipmanın düzgün çalışır durumda olduğundan emin olmama anlamını taşır. Hemşire bu alanda hata yapar ve hastaya uygun bakımı sağlamazsa, hatalı tıbbi uygulamadan sorumlu olur.

MalPraktis Nedir

Tıbbi Malpraktis ve Hukuki Sonuçları

Malpraktis nedir kapsamında tıbbi malpraktis ve hukuki sonuçları bulunur. Deneyimli bir yanlış uygulama avukatıyla iletişime geçmek, bu konuda atılacak en iyi adımlardan biridir.

Olay ayrıntılarının incelenmesi, ilgili tıbbi kayıtların güvence altına alınması, hasta ve aile üyelerinin, hatta arkadaşlarının bile görüşlerinin sorulması gerekir. Olayın yasal boyuta taşınıp taşınmayacağını belirlemek, avukat tarafından yapılır.

Hatalı tıbbi uygulama davası açılması ve kalıcı olarak engellenmesi gereken son tarihler, sınırlama tüzükleri, tıbbi yanlış uygulama davası açılmadan önce, yerine getirilmesi gereken birçok prosedür bulunur.

 • Davacı ya da yasal temsilcisi, mahkemede dava açar.
 • Duruşma öncesi, davacı ve davalı, keşif yoluyla bilgi paylaşımında bulunur. Bu bilgi paylaşımları; belge talepleri, ifadeler ve sorgulamaları kapsayabilir.
 • Tarafların anlaşmaya varmaması durumunda, dava yargılamaya devam eder.

Davacının işi, davalı kişinin ihmalkarlığını kanıtlamaktır. Çoğu davada taraflar; hangi standart bakımın gerekli olduğuna dair uzmanlar sunar. Dava sonunda kaybeden taraf, yeniden bir duruşma talebinde bulunabilir.

Bazı durumlarda davacı, çözümden memnun kalmadığında, tazminat talebinde bulunarak, zararların değerlendirilmesini ve büyük bir miktar ödenmesini talep edebilir. Davalı karardan memnun kalmazsa, iade talebinde bulunurken, mahkemeden tazminat miktarının azaltılmasını da talep edebilir. Bu duruma her iki tarafın da itiraz hakkı bulunur.

Bir önceki yazımız olan Aydınlatılmış Onam Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

0 0 oylar
Sizce kaç yıldız?
Abone Ol
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör