Menu

Tebligat

Sabitlenmiş Yazı

Adliyeden Bir Kâğıt Geldi! Mahkeme, Cumhuriyet Savcılığı veya icra dairelerinden size gelen her “kâğıt” resmi bir işlem hakkında size bilgi vermek için gönderilmiştir. Bu kurumlar...

İdari Dava Açmak

Sabitlenmiş Yazı

İdari Dava Nedir? Devlet kurumları tarafından yapılan işlere karşı dava açılması demektir. Bu yolla açılan davalarda idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu denetlenir, yerindeliği denetlenmez....

Dava Açmak

Sabitlenmiş Yazı

Dava Açmak Ne Demektir? Dava açmak bir kişi veya kuruluş aleyhinde mahkeme önünde bir hak talebinde bulunmak demektir. Haksızlığa uğradığınızda, hakkınızı alamadığınızda mahkemeler araya girecek...

Nafaka davası

Sabitlenmiş Yazı

Nafaka davası Nafaka, yoksulluğa düşen bir kişiye eşi tarafından ödemekle sorumlu olduğu ödemedir. Aile hukukunda ise boşanma davası esnasında ya da boşandıktan sonra yoksul olan...

Boşanma davası açma

Sabitlenmiş Yazı

Boşanma Davası Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları olarak ikiye ayrılır. Eşlerden birinin, evlilik akdinin sonlanması için açtığı davalara boşanma davaları denir. Boşanmanın gerçekleşebilmesi...