Menu

İcra Takibi ve Haciz Nedir?

Sabitlenmiş Yazı

İcra Takibi Nedir? Alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlemin hukuki adıdır. Haciz Nedir? Aşağıda ayrıntıları açıklanacağı üzere borçlunun mal ve haklarına icra...

Uzlaşma Nedir?

Sabitlenmiş Yazı

Uzlaşma Nedir? Uzlaşma, suçtan mağdur olan kişinin suç şüphelisi ile anlaşması sonucunda ceza yargılamasının sona ermesidir. Uzlaşma Şikâyetten Vazgeçmeden Farklıdır! Uzlaşma şikâyetten vazgeçmek değildir. Ancak...

Sulh Olmak

Sabitlenmiş Yazı

Sulh Olmak Ne Demektir? Davanın taraflarının aralarında anlaşarak yargılamanın bitmesini sağlaması demektir. Neden Sulh Olayım? Dava açmak uzun sürebilecek ve belirli masraflara katlanmayı gerektiren bir...

Duruşma Salonu Nasıldır?

Sabitlenmiş Yazı

Duruşma Salonu Nasıldır? Duruşmaların yapıldığı yere “Duruşma Salonu” denir. Duruşmaların yapıldığı yere “Duruşma Salonu” denir. Duruşmaların sağlıklı yürütülebilmesi için duruşma salonunda önceden belirlenmiş bir düzen...

Tanık mısınız?

Sabitlenmiş Yazı

Tanık (Şahit) Ne Demektir? Tanık (şahit), dava konusu olay hakkında bilgi sahibi olduğu bilinen; ancak davaya taraf olmayan kişilerdir. Tanıklık Zorunlu mudur? Evet. Tanık olarak...