Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır?

0
15

Kıdem tazminat davası nasıl açılır? Kıdem tazminatı normal şartlarda hak edildiği anda ve bir defada ödenmesi gerektiği halde kıdem tazminatının alacaklısının kabul etmesi durumunda başka bir zamanda veya birkaç taksitle de ödenebilmektedir. Çalışanın taksitle ödeme süresince faiz talep etme hakkı vardır ama bunun için çalışanın ihtirazi kayıt koyması gerekmektedir.

Yargı kararları gereğince, çalışan zamanında ödenmeyen kıdem tazminatını sonraki bir tarihte bir defada veya çeşitli taksitlerle işverenden almış ve ödeme bitiminden önce faiz hakkını saklı tuttuğunu belirtir bir ibare koymamış ise faiz talebinde bulunamaz. Kıdem tazminat davası nasıl açılır? Kıdem tazminatı konusunda çalışan ve işveren arasında çıkabilecek anlaşmalıkları gidermek için bir iş hukuku avukatından yardım alınması hak kayıplarını önleyecektir.

kıdem tazminat davası nasıl açılır ? İş Kanununda öngörülen nedenlerle süresi belirli olsun veya olmasın, aşağıdaki hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilecektir. İşverene haklı nedenle fesih hakkı tanıyan haller, İş Kanununda sınırlı sayıda belirtilmiştir. Haklı nedenle feshin sonucunda, işçi bazı durumlarda kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamamakta, bazı durumlarda ise sadece kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir. Haklı nedenle fesih halleri;

1- Sağlık sebepleri
2-Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
3- Zorlayıcı sebepler
4- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17nci maddedeki bildirim süresini aşması.

Kıdem tazminat davası nasıl açılır? İşverenin yukarıda belirtilen nedenlere dayanarak fesih hakkı kanunda 6 iş günü ile sınırlandırılmıştır. İşveren ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak, işçinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu öğrendiği günden başlayarak altı iş günü ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl içerisinde fesih hakkını kullanabilir. İşçinin maddi çıkar sağlamış olması halinde bir yıllık süre uygulanmaz. Kanunda öngörülmüş sürenin kaçırılmış olması halinde artık işveren, haklı nedenle fesih değil, geçerli nedenle tazminat ödeyerek fesih yapabilir.

Bir önceki yazımız olan Anlaşmalı Boşanma başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma ve Boşanma hakkında bilgiler verilmektedir.

0 0 oylar
Sizce kaç yıldız?
Abone Ol
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör