Reklam

Haberleşmenin Engellenmesi Suçu ve Cezası Nedir?

Haberleşmenin Engellenmesi Suçu ve Cezası Nedir? Haberleşmenin engellenmesi suçu, kamu kurumları ya da kişilerin kendileri aralarında yaptıkları haberleşmeyi ya da yayın organlarının yayınlarının hukuka aykırı...

Tüketici Mahkemesi Nedir?

Tüketici Mahkemesi Nedir? Tüketici, genel manada herhangi bir ürünü alan kişinin kamusal manada sembolik bir ismi olarak görülür. Tüketici olarak bahsedilen kişi genelde herhangi bir...

Trafik Güvenliği Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası Nedir?

Trafik Güvenliği Tehlikeye Sokma Suçu Nedir? Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, bir başkasını yaşama özgürlüğü, hayatını yahut sağlığını malvarlığına zarar verecek ölçüde araç sürmesi ya...
bedelsiz senedi

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu ve Cezası Nedir?

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Nedir? Bedelsiz senedi kullanma suçu, senedin borcu durumunda bulunan kişi tarafından ilgili meblağsı kısmen yahut tamamen ödenmiş senedin alacaklısı üzerinden ödemesinin...
yağma suçu

Yağma Suçu ve Cezası Nedir

Yağma (Gasp) Suçu Nedir Yağma suçu aslında halk tarafından bilinen ismiyle gasp suçu olarak idrak edilmiştir. İlgili suç genel anlamda bir başkasına ait olan malın...
eziyet suçu

Eziyet Suçu ve Cezası Nedir?

Eziyet Suçu Nedir? Eziyet, bir kimsenin onuru ile bağdaşmayacak, aşağılama ve acı çektirme gibi durumlara yol açabilecek sistematik ve sürekli bir biçimde devam edilen fiile...
tekerrür

Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu ve Cezası Nedir?

Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu Nedir? Kişinin hatırasına hakaret suçu, vefat eden bir kimsenin 3 kişi ile ihtilat ederek ağza alınmayacak kelimelerin sarf edilmesi durumunda meydana...

Yasaklanan Bilgilerin Temin Edilmesi Suçu ve Cezası Nedir?

Yasaklanan Bilgileri Temin Suçu Nedir? Yasaklanan bilgilerin temini suçu, adı üstüne devlet tarafından yasaklanan belgelerin temin edilmesiyle meydana gelmektedir. Çok basit bir yöntemle açıkladığımız bu...
derhal beraat kararı

Derhal Beraat Kararı Nedir? Nasıl Verilir?

Derhal Beraat Kararı Nedir? Derhal beraat kararlı, çok basit bir tabirle, şikayet edilen kişinin delil toplanması ya da araştırma yapılmasına gerek duyulmadan direkmen beraat yani...

Düşmanla İşbirliği Yapma Suçu ve Cezası Nedir?

Düşmanla İşbirliği Yapma Suçu Nedir? Düşmanla iş birliği yapmak, genel bir tabirle Türkiye Cumhuriyetinin düşmanı konumunda yer alan bir ülke ya da bireyler ile birlik...