İstirdat Davası Nedir?

0
100
İstirdat Davası Nedir

İstirdat davası nedir; istirdat davası hangi hallerde açılabilir? İstirdat davası ve menfi tespit arasındaki farklar nelerdir? 3. Tarafların istirdat davası açma hakkı var mıdır? İstirdat davası dilekçe örneğinde yer alması gereken veriler nelerdir? İstirdat davasına ilişkin gerekli olan tüm detayları sizin için bir araya getirdik. İşte bilmeniz gerekenler!

İstirdat Nedir?

İstirdat davası nedir; bir kişinin borcu olmadığı halde kendini alacaklı konumunda gören kişi tarafından yapılan baskı ve zorlamalar sebebi ile borcu ödemek zorunda kalan kişilerin ödemiş olduğu tutarın kendine iade edilmesi olarak tanımlanabilmektedir. Bu iade etme sürecinin başlaması için menfi tespit davası mı yoksa istirdat davası mı açılması gerekir sorusu da sıklıkla dile getirilmektedir. Borcun ödenmemesi durumunda açılması gereken dava menfi tespit davasıdır, fakat borç olarak nitelendirilen tutarın ödenmesi durumunda miktarın iadesi için açılması gereken dava ise istirdat davası olarak tanımlanır.

İstirdat davası nedir; istirdat davası tutarın size yeniden ödenmesi için atılan hukuki bir adımdır. Ayrıca süreç içerisinde baskı ve zorlama da bulunuyorsa bunun için ayrıca bir tazminat da talep etme hakkınız bulunmaktadır. Davanın nasıl açılacağı, hangi mahkemenin görevli olduğu gibi hususlarda sorun meydana gelmemesi için bu alanda uzman olduğunu yansıtan avukatlardan destek olmak daha faydalı olacaktır. Dava sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler size avukatınız tarafından iletilecektir.

İstirdat Davası Nedir

İstirdat Davası Süresi

İstirdat davası nedir; davanın açılabilmesi için size verilen süre 1 senedir. Borcun ödenme adımının tamamlanmasının hemen sonrasında başlayan bir senelik süre içerisinde istirdat davasını açma hakkınız vardır. Bu 1 senelik sürenin dolması durumunda istirdat davası açma hakkını da kaybedeceksiniz. Bu zamanaşımı süresinin uzatılmasına ilişkin itirazda bulunabilirsiniz. Fakat henüz bu alanda yaygın bir olumlu yanıt alınmadığının da bildirilmesi gerekir.

3.Kişi İstirdat Davası Açabilir Mi?

İstirdat davası nedir; davanın açılabilmesi için borca taraf olunması gerekmektedir. İstirdat davasında borcu hataen ödeyen kişilerin yakınlarının dava açma hakkı yoktur. Bu kapsamda dava açacak olan kişinin borç olarak nitelendirilen tutarı ödeyen ve sürece taraf olan kişiler olması gerekir. Borcu ödeyen bir aile ferdinin yarattığı genel mağduriyet sebebi ile yakınlarının dava açmasına imkan verilmemektedir. 3. Taraflar dava için gerekli başvurularda bulunsalar dahi olumlu yanıt almayacaklarının iletilmesi gerekir.

İstirdat Davası Nedir

İstirdat Davası Şartları

İstirdat davası nedir; istirdat davası kapsamında kişilerin borç ödemesini, baskı ve zorlama karşısında hataen verdiğini kanıtlaması gerekmektedir. Ancak bu koşul ile verdiği tutarın kendisine ödenmesi mümkün kılınır. İstirdat davalarına ilişkin dikkate alınması gereken diğer hususlar;

  • İstirdat davasının en temel koşulu ortada bir borcun olmamasıdır. Ödenmesi gerekli olan bir tutarın olmamasına rağmen yapılan yanlış, yanıltıcı ve zorlayıcı bilgilendirmeler sebebi ile ödeme yapmak zorunda kalan kişiler için sunulan dava türü olarak tanımlanmaktadır.
  • Bu dava kapsamında en yaygın olarak görülen örneklerin başında kişilerin hali hazırda ödemiş oldukları bir borcu yeniden tebliğ edilmesi durumunda bir kere daha ödemeleri manasına gelmektedir. Hali hazırda ödenmiş olan bir borcun yeniden ödenmesi durumu istirdat davası açmak için tüm koşulların sağlandığı bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Borçlu kişinin ödeme adımında kendi hür iradesi ile hareket etmesi ve bu hareketin kendini hatalı bir ödemeye yönlendirmesi manasını taşımaktadır. Hataen ödeme adı verilen süreç tam da bu noktada devreye girmektedir.

Menfi tespit davaları ile istirdat davaları arasında farkın anlaşılmasına ilişkin de bazı soru işaretleri vardır. Kişilerin borçlu olmadıkları halde bir borç konusunda zorlamaya tabi tutulması durumunda bu konuda borçlu olmadıklarını kanıtlamak için borcun yokluğunu kanıtlamak adına açtıkları dava menfi tespit davasıdır. Fakat bir kişinin borçlu olmadığı halde belirtilen tutarı ödemesi durumunda ise itiraz ve ödediği tutarın kendine iade edilmesi adına açmış olduğu dava ise istirdat davası olarak nitelendirilmektedir.

İstirdat Davası Nedir

İstirdat Davası Dilekçe Örneği

İstirdat davası nedir; dilekçe örneği hazırlama adımlarında borç tutarı, borcun neden geçerli olmadığı, ödenen tutar, yapılan baskı gibi hususların her birinin sunulması gerekmektedir. Davacı, davacı vekili, dava konusu, dava değeri, hukuki sebepler ve ek açıklamalar kesinlikle dilekçede yer verilmesi gereken detaylardandır. Bu aşamada alanında daha öncesinde başarısını kanıtlamış olan avukatlardan destek almak sizin için çok daha verimli olacaktır. İstirdat davalarının olumlu sonuçlanması durumunda ödenecek olan tutarın yanı sıra bir de tazminat talep etme hakkı doğmaktadır. Ortaya çıkan potansiyel maddi manevi zarar için tazminat davası açma hakkınız olacaktır.

Dilekçenin sunulacağı mahkeme kişinin ikamet ettiği yerde bulunan yetkili mahkemedir. Kişilerin başvuruda bulunmaları gereken görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemeleri olarak belirlenmiştir. Farklı mahkemelere başvuru yapıldığı zaman görevsizlik nedeni ile ret yanıtı almanız söz konusu olabilir. Dilekçenin hazırlanması ve sunulmasına ilişkin profesyonel yardım alınması ve sürece dair bilgilendirme aşamasının tamamlanması avukat nezaretinde daha verimli ilerleyecektir.

Menfi Tespit Davası

İstirdat davası nedir; tespit davaları bir hukuki durumun ya da hakkın varlığının/yokluğunun tespit edilmesi üzerine kuruludur. Menfi tespit davaları ise bir hukuki durumun ilişkinin ya da hakkın yokluğu üzerine geliştirilmiş olan bir süreçtir. Menfi tespit dava aşamasında dikkate alınması gerekenler;

  • Menfi tespit davası genel olarak bir borcun ödenmemesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Sizin taraf olmadığınız bir borcun size yüklenmesi durumunda menfi tespit davası açarak, bu borcun size ait olmadığının kanıtlanmasını isteyebilirsiniz.
  • Açılan menfi tespit davasının karşı tarafça açılan icra takibini durdurmayacağının da eklenmesi gerekir. Ancak karşı tarafı mağdur etmemek adına dava sonuçlanıncaya kadar borçlu gösterildiğiniz tutarın %15ini teminat olarak sunarsanız icra takibinin durması için başvuruda bulunulması mümkündür.
  • Kişilerin icra takibi başlamadan önce de dava açmasına imkan verilmektedir. Menfi tespit davası hem icra öncesinde hem de sonrasında açılabilmektedir. Bu bağlamda icra takip sürecine ilişkin bağlayıcı bir kısıtlama getirilmemiştir.

Bu detayların yanı sıra dilekçenin hazırlanma aşamasında kişilerin her bir dava detayını, borç olarak belirtilen tutarın miktarını anında bildirmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde ödenmesi gereken bir borcun olmadığına ilişkin gerekli olan tespit yapılabilir. Tespit davalarında hangi mahkeme görevlidir; ana konuya göre görevli olan mahkemeler değişim göstermektedir. Örneğin bir işçi ve işveren arasında sigortadan doğan bir anlaşmazlık bulunuyorsa, İş mahkemeleri yetkili mahkemeler olacaktır.

İstirdat Davasında Tazminat

İstirdat davası nedir; istirdat davasında ödemek zorunda olmadığınız bir borçu ödemek durumunda bırakılmanız odak noktasıdır. Hem bu borç tutarının hem de süreçten doğan diğer olumsuzlukların giderilmesi için de tazminat davasının açılması mümkündür.

İstirdat davası nedir; istirdat davasının açılması sürecinde eğer kişiler cvebren bir baskı ve zorlama altında kaldıysa bunu da davanın bir parçası yapma hakkınız bulunmaktadır. Borçlu olduğu iddia edilen ve gereksiz b ir ödeme yapmak zorunda bırakılan kişinin bu tazminat davasını açmasına imkan verilmektedir. Fakat duruma dahil olan 3. Tarafların ne tazminat davası ne de istirdat davası açmasına imkan verilmeyecektir. Herhangi bir dava açma teşebbüsünde bulunulsa dahi ret yanıtının alınacağı ayrıca bildirilmelidir.

Bir önceki yazımız olan Menfi Tespit Davası Açma başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

0 0 oylar
Sizce kaç yıldız?
Abone Ol
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör