İsim – Soyisim Tashihi Davası

İsim – Soyisim Tashihi Davası

İsim – Soyisim Tashihi Davası

Medeni Hukuku’na göre isim ve soyisimlerin değiştirilmesi birtakım şartlara bağlanmıştır. Medeni Kanunu’nun 27. maddesinde isim ve soy isimlerin değiştirilebileceğinden bahsedilir. Anglosakson ülkelerde isimlerin değiştirilmesi çok daha kolaydır. 4721 sayılı Medeni Kanun, kişilerin isim değiştirme, isim ekleme ya da mevcut ikinci bir ismi çıkartmanın şartlarından bahsetmiştir. İsim ve soy isim değiştirme davası ile isim ve soy isim düzeltme davası birbirlerine karıştırılmamalıdır. Örneğin ‘Demirağ’ soy isminin nüfusta ‘Demirbağ’ olarak geçtiği durumlarda soy isim düzeltme davası açılır. Ancak soy isminin tamamen değiştirilmesi için soy isim değiştirme davası açılır.

İsim ya da soy ismin değiştirilmesi için mahkemeye başvurulduğu zaman haklı bir sebep olması gerekir. Medeni Kanun’da haklı sebeplerden bahsedilmiştir. Nüfus Kanunu ve Soyadı Kanunu’nda hangi durumlarda isim ve soy isim değişikliği yapılabileceği açıklanmıştır. Bu şartlar:

– İsim ya da soy ismin örf ve adetler ile milli kültürü uygun olmaması,
– Kişi, sosyal hayatta farklı bir isimle anılıyor yalnızca resmiyette gerçek ismi mecburiyetten kullanıyorsa,
– Kişinin ismi ya da soy ismi, şahsın itibarını zedeliyorsa ya da başkaları tarafından alay konusu ediliyorsa,
– İsim ya da soy isim, kişinin hayatında yanlış anlaşılmalara neden oluyorsa,

İsim ve soy isim değişikliği için hayatınız boyunca birden fazla dava açabilirsiniz. Bu konu hakkında herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Daha önceden mahkeme kararıyla ismi ya da soy ismi değişen bir kişi bir daha değiştirilmesi için dava açabilir.

İsim ve Soyisim Değişikliği İçin Hangi Mahkemeye Başvurulur?

İsim ve soy isimlerin değiştirilmesi ve yaş düzeltme davası gibi davalar Nüfus Hizmetleri Kanunu’na dayanan davalardır. Bu gibi davalara bakan yetkili mahkeme Asliye hukuk mahkemeleridir. İsim ve soy isim davaları Nüfus Müdürlüğü’ne açılır. Bu tür davalar kişinin ikamet ettiği bölgedeki Asliye hukuk mahkemesinde açılır. Bu davalar başka yerde açılamaz.

İsim ve soy isim değişikliği için açılan davaların sonuçları genelde 4 ile 6 ay arasında açıklanır. İsim ve soy ismin değiştirilmesi için haklı nedenlerin incelenmesi, yapılacak değişikliğin önünde hukuki bir engelin olup olmadığı araştırılır ve nihai karar verilir.

Beğen  1
Yazar

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.