İşe İade Davası Nasıl Açılır?

0
95

İşe iade davası, işçinin işyerinden haklı veya geçerli bir nedene bağlı olmaksızın işverenin keyfi bir nedenle işten çıkarılmasını önlemek için uygulanan bir güvence yoludur. Buna ‘iş güvencesi’ denir. Ancak İş Kanunu gereği iş güvencesinden yararlanacak işçi ile ilgili bazı özel durumların olması gerekir. Buna göre;

– İşçinin çalıştığı işyerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması,

– İşçinin en az 6 aylık kıdemi olması,

– İşçinin belirsiz süreli olarak çalışılıyor olması,

– Feshin geçerli bir nedene dayandırılıyor olması gerekir.

Sadece, bu şartları taşıyarak çalışan işçi, işvereni tarafından keyfi olarak işten çıkarıldığında işe iade davası açabilir.

işe iade davası nasıl açılır ?

Yukarıda belirtilen şartları sağlayarak işten çıkarılan işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ikametgahındaki veya işin yapıldığı yerdeki iş mahkemesinde dava açabilir. İş mahkemesinin bulunmadığı yerlerde yetkili mahkeme o yerde bulunan Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir.

1 aylık süre, hak düşürücü süredir. Bu süre geçtikten sonra açılan davalar mahkemece red edilir. Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. Bu sebeple okurumuzun da belirttiği gibi işçi eğer ekonomik gerekçelerle işten çıkarılıyorsa, işveren bu durumu mahkeme önünde ispat etme yükümlülüğündedir.

Dava seri muhakeme usulüne göre 2 ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir. Tabi bu süreler dava dosyasının tamamlatılması, yazışmalar vs. gibi sebeplerle uzayabilir.

Temyiz aşamasından sonra kesinleşen karar ile işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece tespit edilmesi halinde feshin geçersizliğine karar verilir. Kesinleşen mahkeme kararının işçiye tebliğ edilmesini takip eden 10 gün içinde işçi işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. 10 gün içinde başvuruda bulunmazsa işveren tarafından yapılan fesih geçerli fesih olur.

Bir önceki yazımız olan Banka Dosya Masrafı Nasıl Alınır? başlıklı makalemizde Dosya Masrafı ve Dosya Masrafı Nasıl Alınır hakkında bilgiler verilmektedir.

0 0 oylar
Sizce kaç yıldız?
Abone Ol
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör