İşe İade Davası Nasıl Açılır?

0
68

İşe iade davası nasıl açılır?10.06.2003 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 4857 sayılı İş Kanunun 21.maddesinde işçinin işe iadesinin nasıl olacağı düzenlenmiştir.

4857 sayılı İş Kanunun 21.maddesine göre işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır.
İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

işe iade davası nasıl açılır ?Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir. İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı ödemeden mahsup edilir.

işe iade davası nasıl açılır ?İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir. İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur. Bu madde yer alan hususlar sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.

İşe iade davası nasıl açılır?İşçinin işe iade davası açabilme şartları da 4857 sayılı kanunun 18.maddesinde düzenlenmiştir.Buna göre işçinin işe iadesi davası açacağı işyerinin en az otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyeri olması ve bu işyerinde işçinin en az altı aydır belirsiz süreli iş sözleşmesi esaslarına göre çalışıyor olması gerekir.

İşverenin işçi ile anlaşıp aralarında sözleşme yaparak işten ayrılması işe iade davası açılmasına engel değildir. Borçlar Kanunu’nda düzenlenen “Hizmet Sözleşme”sine dayanan işçi-işveren ilişkileri diğer sözleşme türleri gibi tarafların hür iradelerine bırakılmamış ayrıca bir de 4857 sayılı (gazeteciler için 5953, Denizciler için 854 sayılı) Kanunlarla düzenlenmiştir.İşçi ve işverenin hak ve borçları hep karşılıklı olduğu gibi kamu yararı düşünülerek ve emeği koruma düşüncesi hakim olmuştur.

4857 sayılı iş kanununda da görüleceği gibi işçi ve işveren karşılıklı olarak anlaşıp, iş sözleşmesini sona erdiremez.İşçi veya işveren aralarındaki iş ilişkisini sona erdireceklerse bir taraf daha önceden kanunun 17.maddesine göre haber vermek zorundadır.

Bir önceki yazımız olan İşe İade Davası Nasıl Açılır? başlıklı makalemizde İade Davası ve İşe İade Davası Nasıl Açılır hakkında bilgiler verilmektedir.

0 0 oylar
Sizce kaç yıldız?
Abone Ol
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör