İcra Müdür ve Müdür Yardımcısı Nasıl Olunur, İcra Müdürü Görevleri ve Şartları Nelerdir?

Adalet Bakanlığı Bünyesinde çalışmakta olan İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı, her yıl düzenlenen sınavlarla zabıt katipleri, icra katipleri, avukatlar ve Adalet Önlisans programı mezunları için önemli bir kariyer meslek konumundadır. İşte merak edilen sorulan cevapları..

2
470

Adalet Bakanlığı bünyesinde kadro olarak yer alan İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı, her yıl düzenlenen sınavlarla zabıt katipleri, icra katipleri, avukatlar ve Adalet Önlisans programı mezunları için önemli bir kariyer meslek konumundadır. İcra Müdürü olmak isteyen adayların bu mesleği seçmeden önce İcra Müdürü Nedir, İcra Müdürü Ne İş Yapar, İcra Müdür ve Müdür Yardımcısı Nasıl Olunur, İcra Müdürü Görevleri Nelerdir, İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınav Şartları konularında merak edilen konuları bu yazımızda sizlerle paylaşacağız.

İcra Müdürü Kimdir, Ne İş Yapar?

İcra Müdür ve müdür yardımcıları, devleti temsil eden ve icra ve iflas dairesinin yönetiminden sorumlu birinci derece memurdur. 

Alacaklı kurum ya da kişiler icra dairesine kanuni yollarla başvurarak alacaklarının tazmini için talepte bulunurlar. İcra müdürlükleri alacaklı adına dosya takibi yaparak borçludan direkt ya da haciz yoluyla bu alacağın alınmasını sağlar. İcra müdürü bu işlemlerin en başında bulunur. Sistemin doğru ve düzenli işlemesinden sorumludur. Gerekli onayları ve direktifleri vererek işlemlerin gerekli şekilde yürümesini sağlar.

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Şartları Nelerdir, Nasıl İcra Müdürü Olunur?

Adalet Bakanlığı’nın açtığı ve ÖSYM tarafından yapılan sınava giriş şartları şunlardır:

1- TC vatandaşı olmak
2- 35 yaşını doldurmamış olmak
3- Hukuk fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okullarının Adalet bölümü ya da Adalet Meslek Eğitimi Ön lisans mezunu olmak 
4- Sabıka bulunmaması 
5- Akıl hastalığı bulunmaması
6- Askerlik hizmetini yapmış bulunmak ya da muaf olmak gerekmektedir. 

Yazılı sınavda en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Yazılı sınav sonucuna göre en yüksek puandan başlayarak, işe alınacak kişi sayısının bir kat fazlasına kadar aday, sözlü mülakata çağrılma hakkı kazanır. 

Yönetmeliğe göre yazılı sınav puanının %70’i ile sözlü mülakat puanının %30’unun toplamı alınarak en yüksekten başlanarak bir başarı listesi hazırlanır ve işe alımlar bu listedeki en yüksek puanlara göre belirlenir. 

İcra Müdürünün Görevleri Nelerdir?

İcra Müdürünün yönettiği ve yükümlülüğü altında olan görevler şunlardır:

1- Hukuk mahkemelerinin kararlarını uygulamak
2- Tahsil edilen paranın ya da taşınır ve taşınmaz malların korunmasını sağlamak
3- Haciz işlemlerini gerçekleştirmek 
4- Borçlunun mal bildiriminde bulunmasını talep etmek
5- Borçlu adına ödeme emri oluşturmak
6- Alacak ve borçluya kanun nezdinde sahip oldukları haklarla ilgili bilgiler vermek
7- Zor kullanımı gerektiren durumlarda zabıta görevlileriyle koordineli çalışmak
8- Dosya takibi, tebligat çıkarılması, gerekli harçların yatırılması ve takip edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek
9- İcra ve iflas işlemleriyle ilgili tutanakların tutulması ve arşivlenmesi

2
Kimler Neler Demiş?

2 Yapılan yorum sayısı
0 Yorumlara verilen cevap sayısı
0 İzleyiciler
 
En çok tepki verilen yorum
En sıcak yorum dizisi
1 Yorum yazarları
  Abone Ol  
Bildir

[…] ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan kiranın ödenmemesi durumu, borç alacak ilişkileri gibi hukuk mahkemesi kapsamına giren konular, Cumhuriyet Savcısı yetkisi dışındadır. Bu tür konularda ilgili […]

Ali

Burada halihazırda bulunan yönetmeliğe göre paylaşım yapılmış ancak yeni alımlarda kurum içi yapılacak