Hukuk Terimleri Sözlüğü (N)

Hukuk Terimleri Sözlüğü (N)

(N) Harfi ile Başlayan Hukuk Terimleri ve Karşılıkları:

Nâfıa
Bayındırlık işleri
Nağahani
Ansızın
Nahiye
Bucak; bölge; kenar; kısım; çevre
Nail olmak
Erişmek; kavuşmak
Naiplik
Vekâlet
Nakız
Bozan, bozucu aksini yapan. Bir ibâdetin geçerliliğini önleyen, bozan.
Nası ızrar
Suç olarak düzenlenen mala zarar verme fiili.
Nâsıb
Nasbeden; diken; tayin eden; atayan
Nâşî
Neşet eden; ileri gelen; ötürü; dolayı; sebebiyle
Nâtık
Bildiren; bildirici; gösterici; söyleyen; konuşan; idrak eden; düşünen nazara almak göz önüne almak
Navlun
Gemi ile yapılan taşımacılıkta sözleşmeyle belirlenen mal taşıma bedeli.
Navlun mukavelesi
Deniz yoluyla eşya taşımak üzere yapılan sözleşmedir.
Nazır
Bakan, vekil.
Nebât
Bitki
Nedbe
Yara izi
Nef’î
Çıkar ile ilgili; faydacı
Nema
Büyüme; gelişme; kazanç; kâr; getiri; faiz
Neseben
Soyla ilgili; soy bakımından
Nesep
Ana baba ile çocuklar arasındaki hukuki bağ.
Neşet etmek
Doğmak; ileri gelmek; kaynaklanmak
Netice-i talep
İddia olunan şey.
Nevi
Çeşit; tür
Nez’
Sökme; kaldırma; yoketme
Nezafet
Temizlik,paklık
Nezaret
Denetim; gözetim; bakanlık
Nezetmek
Kaldırmak; ayırmak; ilişiği koparmak
Nısf
Yarım; yarı; yarısı
Nidâ
Çağırma; bağırma; ünlem
Nihai karar
Yargılama sonunda verilen karar.
Nisbî hak
Ancak belirli bir şahsa veya şahıslara karşı ileri sürülebilen daha geniş bir kitleye karşı kullanılma imkanı olmayan sıradan haklar.
Nispi muvazaa
Yapılan asıl muamelenin şartlarını ya da konusunu farklı şekilde göstermeleri
Nukud
Nakitler; paralar
Nükûl
Vazgeçme; cayma; kaçınma
Nüve
Bir şeyin özü, Çekirdek.
Nagamât
Nağmeler, ağhenkler, güzel sesler.
Nezdinde
Huzurunda, gözetiminde, yanında
Nesayih
Nasihatler
Namütenahi
Ucu bucağı olmayan, sonsuz
Normatif
Bir kural değerini, gücünü taşıyan, düzgüsel.
Nispi butlan
Hukukta kendiliğinden geçersiz olma, kanuna, kamu düzenine, ahlaka aykırılık halidir. İşlem hukuken vardır ama yapıldığı andan itibaren geçersizdir.
Nosyon
Anlayış
Niyabet
Toplu mahkemelerde bir hakimin, mahkemenin yetki alanı içerisinde; ancak duruşma salonu dışında yapacağı işlemleri mahkeme adına yapmakla görevlendirilmesidir.
Nehbü-Garet
Yağma, malın yağması
Nefaset
Kıymetli olma, nefis olma durumu. Değerlilik.
Nedamet
Pişmanlık
Neşet
Meydana gelmek, vücuda gelmek. Büyüyüp kat ve kamet sahibi olmak. Yetişmek, ileri gelmek

Beğen  
Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir