Menu

İdari Dava Açmak

Sabitlenmiş Yazı

İdari Dava Nedir? Devlet kurumları tarafından yapılan işlere karşı dava açılması demektir. Bu yolla açılan davalarda idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu denetlenir, yerindeliği denetlenmez....