Menu

İcra Takibi ve Haciz Nedir?

Sabitlenmiş Yazı

İcra Takibi Nedir? Alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlemin hukuki adıdır. Haciz Nedir? Aşağıda ayrıntıları açıklanacağı üzere borçlunun mal ve haklarına icra...