Menu

Sulh Olmak

Sabitlenmiş Yazı

Sulh Olmak Ne Demektir? Davanın taraflarının aralarında anlaşarak yargılamanın bitmesini sağlaması demektir. Neden Sulh Olayım? Dava açmak uzun sürebilecek ve belirli masraflara katlanmayı gerektiren bir...

Dava Açmak

Sabitlenmiş Yazı

Dava Açmak Ne Demektir? Dava açmak bir kişi veya kuruluş aleyhinde mahkeme önünde bir hak talebinde bulunmak demektir. Haksızlığa uğradığınızda, hakkınızı alamadığınızda mahkemeler araya girecek...