Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı

0
84

Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı sigortalılık süresini ve 3600 gün prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçinin kendi isteği ile işten ayrılması ve kıdem tazminatının tarafına ödenmesini istemesi olağandır.

Gerek idari mercilere yapılan başvurular gerekse dostlar aracılığıyla bizlere intikal eden sorulara bakıldığında işçinin emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı prim ödeme gün sayısını tamamlaması halinde işten kendi isteği ile ayrılarak kıdem tazminatının tarafına ödenmesini istediği, işve¬renlerimizden bazıları sorgu sual sormaksızın işçiye kıdem tazminatını he¬saplayarak öderken bazılarının ise özellikle yaşının genç olması ve işyerin¬den ayrılan işçinin de derhal komşusunda işe başlaması gibi nedenlerle kıdem tazminatını ödemekten kaçındığı görülmektedir. Anlaşılır olması açısından değerlendirme yapılmasının yerinde olacağı düşüncesiyle yazımızda bu konudan bahsedilecektir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 120’nci maddesi “ 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.” hükmü uyarınca 1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazmi¬natını düzenleyen emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı 14’üncü maddesi hariç yürürlükten kaldırılmıştır.

(T.C. Yasalar, 10.06.2003) Kıdem tazminatının hukuki niteliği ile ilgili olarak, bu tazminatın ek bir ücret olduğunu belirten ücret görüşü, işverenin ku¬suru olmasa da işçinin çalıştığı işyerinden ayrılırken yıpranmış olması ve işini kaybetmiş bulunması nedeniyle karşılaştığı zarar nedeniyle ödenmesi gereken tazminat olduğunu belirten emeklilik nedeniyle kıdem tazminat görüşü, aynı işyerinde uzun süre sadakat ve doğrulukla çalışan işçiyi işverenin bir nevi ödüllendirmesi amacına yönelik ikramiye olduğunu belirten ikramiye görüşü, Yrg. 9. HD. 19.02.1980, 1980/1075-1278 sayılı kararında da belirttiği üzere işçinin iş¬yerinde sadakatle çalışarak hizmet etmesi ve yıpranması karşılığı gelece¬ğini güvence altına almaya yönelik kendine özgü bir tazminat olduğunu belirten kendine özgü bir kurum olduğu görüşü bulunmaktadır.

Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı işçinin hizmet akdinin belirli koşullarda feshedilmesi veya sona ermesi nedeni ile ödenmesi gereken bir işçi alacağıdır. İhbar tazminatı ise veriliş konusu açısından farklılık göstermektedir. Çalışana her emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı ödenmesi gereken durumda ihbar tazminatı da ödenmesi durumu mümkün değildir.
İhbar tazminatını işverenin ödemesi gerektiği durumlar, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın ve önel kullandırılmaksızın feshetmesi şartlarına bağlıdır. Belirsiz süreli hizmet akdinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın ve önel kullandırılmaksızın feshedilmesi dışındaki fesih ve sona erme durumlarında işçiye ihbar tazminatı ödenmez. Ödenecek emeklilik nedeniyle kıdem tazminatının miktarı işçinin çalışma süresine ve ücretine göre değişmektedir.

Bir önceki yazımız olan Anlaşmalı Boşanma başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma ve Boşanma hakkında bilgiler verilmektedir.

0 0 oylar
Sizce kaç yıldız?
Abone Ol
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör