CTE emekli olan personele emekli kimlik kartı verecek

CTE emekli olan personele emekli kimlik kartı verecek

Ceza ve Tevfik İşleri Genel Müdürlüğünden 11/10/2018 tarihinde yapılan duyuruya göre 01/12/2010 tarihinden sonra emekli olan tüm CTE personeline talep etmeleri halinde emekli kimlik kartı verileceği belirtilmiştir. Duyurunun tam metni şu şekildedir;

T.C.
Adalet Bakanlığı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden

13/08/2018 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüzce emekli kimlik kartı verilmeye başlanmıştır. Bu vesile ile emeklilik kimlik kartı talebinde bulunacakların;
1- Taleplerini Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına yapmaları gerekmektedir.
2- Genel Müdürlüğümüze doğrudan yapılan emekli kimlik kartı talepleri kabul edilmeyecektir.
3- Yazımız ekinde gönderilen matbu form eksiksiz doldurulup vesikalık fotoğrafın da renkli olarak taranmış şekilde UYAP üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.
4- 01/12/2010 tarihinden önce emekli olanlara Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı eski adı ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce emekli kimlik kartı verildiğinden talepleri alınmayacak, bu şekilde talep gönderilmesi durumunda cevap verilmeyecektir.
5- Devlet Memurluğundan çıkartılan veya KHK ile ihraç olanların Komisyona başvurmaları durumunda talepleri alınmayacaktır. (istifa eden ve müstafi sayılanlar hariç)
Konunun Adalet Komisyonu Başkanlıklarına duyurularak önemle takip edilmesini rica ederim.

Beğen  
Yazar

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir