Boşanma davası açma

Boşanma davası açma

Boşanma Davası

Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları olarak ikiye ayrılır. Eşlerden birinin, evlilik akdinin sonlanması için açtığı davalara boşanma davaları denir. Boşanmanın gerçekleşebilmesi için 4721 sayılı Medeni Kanun’da belirtilen boşanma nedenlerinden en az birinin yaşanmış olması lazım. Medeni Kanun’da, hangi durumlarda boşanma davası açılabileceği açıkça belirtilmiştir. Kanunda açıkça belirtilen boşanma nedenlerinden hiçbiri yaşanmamış ise boşanma davası talebi reddedilecektir.

Boşanma davalarının büyük bir çoğunluğu kısa süre içerisinde sonuçlanır. Anlaşmalı boşanma davalarında yoğunluğa da bağlı olarak ortalama 7 gün ile 90 gün arasında boşanma işlemi gerçekleşmiş olur. Eğer çekişmeli boşanma davası açılırsa, boşanmanın gerçekleşmesi yıllar sürebilir. Çekişmeli boşanma davaları ortalama 1 sene içerisinde sonuçlanır. Ancak bazı durumlarda 2 hatta 3 sene sürdüğü bile oluyor. Boşanma davası mahkeme tarafından reddedilirse, tekrar aynı nedenle boşanma davası açılabilmesi için aradan 3 sene geçmesi gerekir.

Boşanma davalarında avukat tutmak son derece önemlidir. Avukat tutmak mecburi değildir ama işlerin daha hızlı ve doğru yürütülmesi için oldukça mühimdir. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında avukat olmadan netice almak yıllar sürebilir. En basitinden bir boşanma dilekçesini bile internet ortamından bakarak hazırlarken yanlışlar yapabilirsiniz. Bu tür yanlışlardan kaçınmak ve süreci hızlandırmak için avukat tutmak son derece gereklidir.

Boşanma davasında harç, masraf ve vekalet ücreti

Boşanma davası açılırken 2018 yılı tarifesine göre 35,90 TL başvurma harcı, 35,90 TL peşin harç ve tanık, keşif, bilirkişi masrafı durumuna göre değişen ortalama 300,00 TL gider avansı mahkemeler veznesine yatırılmaktadır. Davanın aleyhinize sonuçlanması durumunda eğer karşı tarafın avukatı var ise 2018 yılı avukatlık asgari ücret tarifesine göre 2.1800,00 TL vekalet ücreti ödeme durumunuz da olabilir.

Boşanmanın nedenleri

Boşanmaya sebep olan pek çok unsur Medeni Kanun’da belirtilmiştir. Türkiye’de en çok görülen boşanma nedeni şiddetli geçimsizliktir. Şiddetli geçimsizlik olarak belirlenen boşanma nedenin altında ise daha çok ilgisizlik yatıyor. En çok görülen bir diğer boşanma nedeni de aldatmadır. Aldatmadan sonra görülen boşanma sebeplerinden biri de şiddettir. Daha çok erkek tarafının uyguladığı şiddet yüzünden mağdur olan kadınların açtığı davaların olduğu görülmektedir. Aile içi şiddetin yaşandığı bu tip durumlarda boşanma kararı hızlı bir şekilde verilmelidir.

Diğer boşanma nedenlerinden bazıları şunlardır: onur kırıcı davranışta bulunma, saygısızca davranmak, eşlerden herhangi birinin çalışmaması, akıl sağlığından yoksun olmak, aile sırlarını yaymak, eşlerden birinin diğer tarafı sosyal yaşamdan soyutlaması, diğer evlilikten gelen çocuklara kötü davranmak, eşinin mesleğini icra etmesine müsaade etmemek gibi nedenlerde boşanma sebepleri arasında yer alır.

Boşanma davasında yetkili mahkeme

Boşanma davalarında aksine bir hüküm bulunmadıkça yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleri bu görevi yerine getirmektedir.

Beğen  
Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir