Anlaşmalı Boşanma

0
68

Türk Hukukunda boşanma nedenlerini, özel ve genel nedenler olmak üzere 2 ana başlık altında toplamak mümkündür. Özel boşanma nedenleri; zina, hayata kast – pek kötü – onur kırıcı davranış,
suç işleme – haysiyetsiz hayat sürme ve terk olarak sıralanmakta iken; genel boşanma nedenleri; evlilik birliğinin sarsılması veya müşterek hayatın yeniden kurulamaması, Anlaşmalı boşanma ve fiili ayrılık nedeni ile boşanma olarak sıralanmıştır.

ĠĢbu makalemizde genel boĢanma nedenleri arasında yer alan ANLAŞMALI BOŞANMA davası hakkında bilgi vereceğiz.
Anlaşmalı Boşanma, 4721 sayılı Medeni Kanun’un “Evlilik Birliğinin Sarsılması” kenar başlıklı 166.maddesinin III. fıkrasında şu şekilde düzenlenmiştir.
Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.
Anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davalarına göre çok daha kısa sürede sonuçlanması nedeni ile tercih edilmektedir. Tarafların duruşmada hazır olmaları durumunda davalar tek celsede karara bağlanabilmektedir.

Aynı zamanda Anlaşmalı boşanma davalarında hâkimin, taraflara boşanma sebebini söylemeleri yönünde baskı yapması mümkün olmadığından, boşanma sebebinin davaya konu edilmesini istemeyen
taraflarca anlaşmalı boşanma yolu tercih edilmektedir (Bu durumun tek istisnası, hâkimin boşanma nedeninin yetim aylığı almak, mal kaçırmak gibi durumlar olduğundan şüphe duyması halidir).
Anlaşmalı boşanma davasında hakim sadece tarafların boşanma ve yan edimler üzerindeki iradelerinin hiçbir baskı altında olmadan – serbestçe ortaya konulup konulmadığını araştırma konusunda yetkilidir.

Bir önceki yazımız olan Anlaşmalı Boşanma başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma ve Boşanma hakkında bilgiler verilmektedir.

0 0 oylar
Sizce kaç yıldız?
Abone Ol
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör