Adli Yardım Nedir?

Adli Yardım Nedir?

Adli Yardım Nedir?
Adli yardım; adil yargılanma ilkesinin bir gereği olarak mali gücü yetersiz olanların dava açma hakkından yoksun kalmaması için getirilmiş bir ilkedir. Mali olanakları yetersiz olan kişilerin dava harç ve masraflarından muaf tutulması ve kendisi için baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesidir.

Adli Yardımdan Kimler Yararlanabilir?
Yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, haklı oldukları yolunda kanaat uyandırmak kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirLer.

Tüm Davalarda Adli Yardım Alabilirmiyim?
Adli yardım sistemi ceza davaları dışındaki davalar içindir. Ceza davalarında adli yardım sistemi farklı yapılandırıl
mıştır. Adli yargıda (hukuk mahkemelerinde) ve idari yargıda dava açarken veya aleyhinize dava açılmışsa adli
yardım talep edebilirsiniz.

Ceza Davalarında Adli Yardımdan Faydalanabilir miyim?
Hayır. Adli yardım sadece özel hukuk ve idari davalar için size yardımcı olacaktır. Ceza davalarında farklı bir usul
belirlenmiştir. Alt sınırı beş yıl hapis cezasından fazla olan bir suçun şüphelisi iseniz talebiniz olmaksızın veya
avukat seçemeyecek durumdaysanız talebiniz halinde size bir avukat atanacaktır. Ayrıca avukatı bulunmayan sağır dilsiz kişilere ve 18 yaşından küçük olan şüphelilere devlet tarafından avukat atanmaktadır.

Adli Yardım İçin Ne Yapmalıyım?
Adlî yardım için dava açılmadan önce yargılamanın yapılacağı mahkemeye, dava açıldıktan sonra ise yargılamayı
yapan mahkemeye, icra ve iflas takiplerinde takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesine, Kanun yollarına baş
vuru sırasında bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya başvurulması gerekmektedir. Mahkeme adlî yardımın koşullarının oluşup oluşmadığını değerlendirerek talebin kısmen veya tamamen kabulüne ya da reddine ilişkin karar vermektedir. Adli yardım, hükmün kesinleşmesine kadar devam edecektir.

Mahkemelerce adlî yardım talebi konusunda verilen kararlar kesindir. Ancak adli yardım talebi reddedilen kimse,
sonradan gerçekleşen bir sebebe dayanarak yeniden adli yardım talebinde bulunabilir. Adlî yardım talebinizin mahkemece kabulü halinde yargılama harç, avans ve giderlerini de adlî yardım kararı devam ettiği müddetçe kısmen veya tamamen ödemeyebilirsiniz.

Avukat Atanması İçin Adli Yardımdan Nasıl Yararlanabilirim?
Maddi açıdan avukat tutamayacak durumdaysanız adli yardım yoluyla temin edilecek bir avukat tarafından davanızın takip edilebilmesi için baro başkanlıklarına ya da baro adli yardım bürolarına başvurabilirsiniz.

Baro Nedir?
Avukatların meslek örgütüne Baro denir. Otuzdan fazla avukat bulunan her il merkezinde bir Baro Başkanlığı bulu
nur. Yeterli sayıda avukat olan ilçelerde Baro temsilciliği vardır.

Baro Nerededir?
Baro’yu bulmanın en kolay yolu adliye binasına gitmektir. Ayrıca www.barobirlik.org.tr adresinde bulunan Türkiye Barolar Birliği’nin internet sitesinden tüm baroların iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Adli Yardım Avukatı Benden Ücret Almadığı İçin Davamı İhmal Eder mi?
Adli yardım avukatı ücretsiz çalışmamaktadır. Asgari ücret tarifesine göre belirlenen ücret Baro tarafından sizin
adınıza ilgili avukata ödenir. Bu ücret piyasa koşullarına göre belirlenen ücretten düşüktür; ancak adli yardım ser
vislerinde çalışan avukatlar bu durumu kabul ederek gönüllü olmuşlardır. Baro Adli Yardım Kurulları görevlendirdikleri avukatları takip ederler.

Ödemediğim dava harç ve giderleri daha sonra benden alınacak mı?
Adli yardım kararından dolayı ertelenen tüm yargılama giderleri ile Devletçe ödenen avanslar dava veya takip
sonunda haksız çıkan kişiden tahsil olunur. Dava ya da takipte haksız çıkmanız hâlinde ödemenize karar verilir.
Ancak uygun görülürse haksız çıkmanız halinde ödenecek yargılama giderlerinin en çok bir yıl içinde aylık eşit
taksitler hâlinde ödenmesine karar verilebilir.

Kaynak: hukukiyardim.gov.tr

Beğen  1
Yazar

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir