Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlerinin Görevleri

3
830
Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürü
Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürü

Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürleri’nin Görevleri

Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlerinin Görevleri kalem mevzuatında açıkça belirtilmiştir. Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürleri’nin görevleri nelerdir, yazımızda sizler için yer verdik.

En son 2018 yılı Ağustos ayında görevde yükselme sınav ilanını duyurmuş, bu sınavda başarılı olan Yazı İşleri Müdürleri görevlerine başlamış bulunmaktadırlar.

Kalem Mevzuatında Yazı İşleri Müdürlerinin Görevleri şu şekilde belirtilmiştir.

Yazı İşleri Müdürlerinin Görevleri

Atanmaları Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Yazı işleri müdürlerinin yargı örgütü içinde pek çok görevi bulunmaktadır. Bu görevleri düzenlendikleri hukuk metinlerine göre üç başlık altında incelemek mümkündür. Yazı İşleri Müdürlerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndan kaynaklanan görevleri şunlardır:

Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürleri’nin görevleri

-Dava ile ilgili mahkemeye sunulan her türlü dilekçe ve belgeyi havale etmek,
-Hüküm yazılıp imza edildikten ve mahkeme mührü ile mühürlendikten sonra,nüshaları taraflardan her birine makbuz karşılığında vermek ve bir nüshası da gecikmeksizin diğer tarafa tebliğ etmek, hükmün bir nüshası da dosyasında saklamak,
-Yargıtayın bozma kararları ile onama kararlarını derhâl taraflara tebliğ etmek,
-Görevlendirilmesi halinde elektronik ortamdan fizikî örnek çıkartılması gereken hâllerde tutanak veya belgenin aslının aynı olduğu belirterek imzalamak ve mühürlemek,
-Taraflardan biri elindeki belgenin teslimi sonrası geri verilmesine karar verilmesi halinde, aslına uygun olduğunu mahkeme mührü ve imzasıyla onamak ve belge örneğini dosyaya koymak,
-Mahkemece görevlendirilmesi halinde ihtiyatî tedbir kararlarının uygulanması,
-Mahkeme tutanaklarının tamamı veya bir kısmının suretlerini tasdik ve imza ederek mahkeme mührü ile mühürleyip talep eden tarafa vermek,
-Hakimin taraflardan biri tarafından reddedilmesi durumunda red dilekçesini diğer tarafa tebliğ etmek, hakimin reddini gerektiren bur durumun hakim tarafından fark edilmesi ve hakimin çekilmesi durumunda hakimin çekilme kararını her iki tarafa tebliğ etmek,

Yazı İşleri Müdürlerinin Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’e göre görevleri ise şunlardır:

-Yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.
Zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler arasında iş bölümü yapmak.
-Yazı İşleri Müdürü olarak Zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevlilere işlerin öğretilmesi de dâhil olmak üzere hizmetlerin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için her türlü tedbiri almak.
-Başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcısının uygun göreceği evrakın havalesini yapmak.
-Fizikî ortamda teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yapmak.
-Güvencenin iadesi gereken hâllerde gerekli işlemleri yapmak.
-1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Eşyası Yönetmeliği uyarınca dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli eşyanın uygun yerde muhafazasını sağlamak.
-Harcın hesaplanması ve tahsili ile yargılama gideri müzekkerelerini yazmak ve buna ilişkin işlemleri yapmak.
-Yargılamanın bulunduğu aşamaları yerine getirmek.
-Hukuk dairelerinde talep hâlinde, ceza daireleri, Cumhuriyet başsavcılığı ve komisyonda talep olmaksızın kararların tebliğini sağlamak.
-Kanun yolu incelemesi için dosyada bulunan tüm belgelerin eksiksiz olarak UYAP ortamına aktarıldığını kontrol etmek, güvenli elektronik imza ile imzalamak ve diğer gerekli işlemleri yapmak.
-Kesinleştirme işlemlerini yapmak.
-Her ay gelen, çıkan ve kalan işleri gösterir nitelik cetveli düzenleyerek amirine sunmak.
-Mühür ve beratın muhafazasını sağlamak.
-Arşivin düzenli tutulmasını sağlamak.
-Mevzuattan kaynaklanan veya başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ya da -Cumhuriyet savcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Bir önceki yazımız olan Zabıt Katibinin Görevleri Nelerdir başlıklı makalemizde Zabıt Katibi hakkında bilgiler verilmektedir.

5 2 oylar
Sizce kaç yıldız?
Abone Ol
Bildir
3 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
2 yıl önce

Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün kariyer meslek olarak görülmesi çok hoş. Ülkemizde bulunan binlerce avukat içinde kendi mesleğini yapmayan (yapamayan) için özellikle yeni mezun avukatlar için güzel bir kariyer kapısı. Ancak Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan kökten gelen zabıt katipleri için üzücü bir durum. Bana kalırsa bu meslek yalnızca Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan katipler için olmalı. Meslek kökten öğrenilir. Yargı Reformu faaliyete geçip, söylenilenler gerçekleşince ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak. Katip arkadaşlar hukuk mezunu arkadaşlara iş öğretecek…

Erdem porsuk
1 yıl önce
Reply to  Asena Meryem

Bizde 6 katip var 5 tanesi
Sokaktaki insandan farkı yok
Kıdem var bilgi sıfır

[…] İhbar ise suç olan bir olayın veya herhangi bir suçta şüpheli olduğu düşünülen kişinin yetkili makamlara bildirilmesi sonucu […]