2019 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

2019 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

Adliyelerde Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından tanıklara Adalet Bakanlığınca her yıl çıkartılan tebliğde belirtilen tutarlar arasında tanıklık ücreti ödenmektedir. 2018 yılında tanığa tanıklık yapması nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak takdiri Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkime ait olmak üzere günlük 15,00 ile 40,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenmekteydi. Bu tarife 2019 yılı için 20,00 ile 40,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir şeklinde düzenlenmiştir.

27 Aralık 2018 günü  Resmi Gazetede yayınlanan tebliğin tam metni şu şekildedir.

Adalet Bakanlığından:

2019 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 61 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tazminat

MADDE 4 – (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 20,00 ilâ 40,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.

Giderler

MADDE 5 – (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.

Muafiyet

MADDE 6 – (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenir.

Yargılama gideri

MADDE 7 – (1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tarife 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Beğen  
Yazar

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için siteye giriş yapmanız lazım.